Dostala sa nám možnosť opracovať starú vrtuľu chladiča na aero. Na priložených obrázkoch vidno pôvodný stav a potom náš výsledok. Týmto Vám chceme ukázať, že je možné vyleštiť aj ťažko dostupný a komplikovaný tvar.

Pred:

Po:

Kategórie: Zatiaľ najväčšia výzva