Naša firma sa špecializuje na povrchovú úpravu odliatkov a kovov. V súčasnosti máme stálych partnerov, pre ktorých opracovávame ich výrobky. Sú to prevažne hliníkové odliatky, zinkové odliatky, nerez a hliníkové profily. Toto priemyselné opracovanie nám napĺňa naše súčasné kapacity na 75%. Zvyšných 25 % tvoria auto a moto diely. Kedže chceme rásť a rozvíjať sa, ako každá zdravá, dobre fungujúca spoločnosť, tu vidíme priestor pre rozšírenie našich aktivít. Aj preto sa chceme do budúcna čo najviac venovať opracovávaniu rôznych dielov častí a súčastí pre automobily a motocykle. V tejto oblasti sa budeme snažiť nájsť si stabilných partnerov a zúčastňovať sa rôznych stretnutí a zrazov motocyklistov, veteránov za účelom oslovenia čo najväčšieho počtu nových partnerov.

Našim plánom je do budúcna vyrovnať pomer medzi priemyselným opracovaním výrobkov a auto moto pri postupnom zvyšovaní našich kapacit.

V podstate sme rodinka, ktorá sa musí živiť prácou, ale pritom miluje motorky. A túto svoju vášeň sa snažíme spojiť v jedno. Dnes sme len otec so synom no do budúcna sa k nám pridajú naši vnuci a hoci sú ešte deťmi, už dnes sú zapálení pre motorizmus. A hoci nás naša súčasná práca baví, predsa len sa nám lepšie opracováva časť motocykla, či už je to výfuk, koleso, páčky, alebo časť motora, ako keď opracovávame odliatok. Veď tak by to asi malo byť, aby naša práca bola zároveň aj našim koníčkom. Tak pevne veríme, že sa nám naše plány podarí uskutočniť a že si nájdeme veľa priateľov a zákazníkov aj medzi motoristami.

Kategórie: Priemysel